Офисно оборудване

Computer case power supply1

Захранване на корпуса на компютъра

notebook fan

фен на тефтер

security equipment

оборудване за сигурност

Office Equipments

принтери

oscilloscopes

осцилоскопи

/office-equipments/

тестови инструменти

photocopiers

фотокопирни машини

shredders

шредери