Медицински и хигиенни инструменти

/medical-and-hygienic-instruments/

Сензор PM2.5

Oxygen Absorber

Кислороден абсорбер

Health Monitoring Instrument

Инструмент за мониторинг на здравето

Sputum Absorber

Абсорбер на храчки

Sterilizing machine

Стерилизираща машина

electronic mask

електронна маска

Beauty machine

Машина за красота

smart toilets

интелигентни тоалетни