Промишлено оборудване

welding machine

заваръчна машина

frequency converter

честотен преобразувател

power supply

захранване

network switch

мрежов превключвател

network base station

мрежова базова станция

case heat dissipation

разсейване на топлината в корпуса

Virtual money miner

Миньор за виртуални пари

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner